Laboratori

El laboratori és el lloc on es preparen les fórmules magistrals d'ús individual i específic pel pacient,

 i amb el procés de transformació aconseguim cremes, locions, pomades, decoccions, gels, locions, xampús, gotes

i totes aquelles fórmules que el client necessiti per la seva cura.

 

 

 

fórmula 3      fórmula 1